Język

Zamówienie Nr 26

Częstochowa 05.01.2012 r.

POIG

Ogłoszenie

Nr 26/POIG.8.1/2012

na:

Zakup usług translacyjnych związanych z przetłumaczeniem interfejsu aplikacji,
regulaminów i umów na język angielski


Złożone przez:
Line Lab Paweł Wolański
ul. Lotników 27
42-202 Częstochowa
NIP: 6861071660    REGON:  152157933

 

Proszę o przedstawienie oferty na dokonanie tłumaczeń z języka polskiego na język angielski:

Zakres usług objętych zapytaniem:

  1. Tłumaczenie regulaminów i umów – łącznie ok 21 str. A4.
  2. Tłumaczenie danych strony web – pojedynczych wyrażeń, słów, zdań, zwrotów. Łącznie ok 400 pozycji.

Wszystkie tłumaczenia powinny być wykonane najpóźniej do dnia 16 lutego 2012r.

Proszę o podanie ceny netto.

Kryteria wyboru:
1) Najniższa zaoferowana cena – max  100%

Wybrana zostanie oferta która uzyskała najwyższą ilość punktów.

Ofertę proszę złożyć w siedzibie zamawiającego lub przesłać na adres zamowienia@linelab.pl
podając w tytule numer zapytania.

Termin składania ofert upływa 24 stycznia 2012 godz. 15.00

Rozstrzygnięcie nastąpi tego samego dnia.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Paweł Wolański; tel. +48 503192016; e-mail: zamowienia@linelab.pl
Treść postępowania w formacie PDFZamówienie dotyczy realizacji projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” realizowanego poprzez Zamawiającego w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.