Język

Ogłoszenie nr 20/POIG.8.1/2011

Częstochowa 13.07.2011 r.

POIG

Ogłoszenie

Nr 20/POIG.8.1/2011

o rozpoczęciu postępowania ofertowego na:

Sprzedaż i dostawę przenośnego komputera osobistego.


realizowanego w ramach projektu
„Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania
oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.


 

1. Data publikacji ogłoszenia: 13.07.2011 r.


2. Złożone przez:

Line Lab Paweł Wolański
ul. Lotników 27
42-202 Częstochowa
NIP: 6861071660
REGON: 152157933


3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostawa do siedziby zamawiającego przenośnego komputera osobistego.


4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:


Oferowany laptop musi posiadać wymienione poniżej cechy techniczne:
 • Matryca TFT HD o przekątnej ekranu min 17 cali o rozdzielczości 1600x900 pikseli.
 • Dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 500 GB
 • Prędkość procesora min. 2,3 Ghz
 • Technologia Hyperthreading lub inne wsparcie obliczeń wielowątkowych przy jednoczesnym supporcie zainstalowanego w laptopie systemu operacyjnego
 • Zainstalowana pamięć RAM min. 4 GB
 • Karta graficzna min.128-bit DDR3/1333 MHz z procesorem o częstotliwości taktowania nie mniejszym niż 1480 MHz
 • Zintegrowana karta dźwiękowa
 • Wbudowany napęd DVD±RW (+ DVD-RAM) Dual Layer
 • Wymagane złącza zewnętrzne HDMI min 3xUSB min 1xE-SATA, RJ-45, słuchawki, mikorofn
 • Wymagana bezprzewodowa karta sieciowa
 • Bluetooth
 • Czytnik kart pamięci SD, SDIO, SDXC, SDHC, MemoryStick, MultiMedia Card, xD-Picture Card
 • Wyposażenie: głośniki stereo, mikrofon, zintegrowana kamera
 • Zainstalowany system operacyjny

5. Wymagania dodatkowe.

 1. Termin realizacji nie może przekroczyć dnia 27.07.2011 r.
 2. Zamawiający nie ponosi kosztów transportu.
 3. Dostawca dołączy do oferty specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

6. Kryteria oceny oferty:
 1. Kryterium cenowe : maksymalnie 80 pkt – wyliczone wg wzoru.

  P = Cmin / C * 80
  gdzie:

  P – uzyskana liczba punktów
  C – oferowana cena
  C
  min – najniższa oferowana cena
 2. Dodatkowe parametry techniczne: maksymalnie 20 pkt Gdzie ocenie podlegać będą dodatkowe parametry techniczne sprzętu (nie ujęte w punkcie 4 zamówienia) a mające wpływ na poprawę wydajności i funkcjonalności zestawu, punktacja 0 - 20pkt.

Wybrana zostanie oferta która uzyska najwyższą liczbę punków – maksymalnie 100.

 

7. Wymagania dotyczące złożenia oferty

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą na adres zamawiającego albo pocztą elektroniczną na adres zamowienia@linelab.pl


Termin składania ofert upływa 20 lipca 2011 godz. 16.00


Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do dnia 21 lipca 2011. Zamawiający poinformuje o rozstrzygnięciu pisemnie lub pocztą e-mail wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.


8. Dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udziela

Paweł Wolański

tel. +48 503192016
e-mail: zamowienia@linelab.plTreść postępowania w formacie PDF

Wzór formularza ofertowego
Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” realizowanego poprzez Zamawiającego w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

4.2.Monitor dedykowany dla stanowisk graficznych