Język

Zapytanie ofertowe

Częstochowa 22.08.2011 r.

POIG

Zapytanie ofertowe

Nr 25/POIG.8.1/2011

na:

wykonanie usługi informatycznej


Złożone przez:
Line Lab Paweł Wolański
ul. Lotników 27
42-202 Częstochowa
NIP: 6861071660
REGON: 152157933


Proszę o przedstawienie oferty na wykonanie usług informatycznych polegających na:

- instalacji i konfiguracji na serwerze hostingowym serwisu fotion.pl.
- integrację aplikacji z zewnętrznym serwerem usług api
- miejsce realizacji usługi – Częstochowa
- nieprzekraczalny termin wykonania prac 31.08.2011.


Proszę o podanie ceny netto.

Kryterium wyboru:
- najniższa cena netto 100%


Ofertę proszę złożyć w siedzibie zamawiającego lub przesłać na adres zamowienia@linelab.pl podając w tytule numer zapytania.

Termin składania ofert upływa 26 sierpnia 2011 godz. 15.00

Rozstrzygnięcie nastąpi tego samego dnia.Dodatkowych informacji udziela:

Paweł Wolański

tel. +48 503192016
e-mail: zamowienia@linelab.plTreść zapytania w formacie PDF

Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” realizowanego poprzez Zamawiającego w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

4.2.Monitor dedykowany dla stanowisk graficznych