Język

Zapytanie ofertowe

Częstochowa 12.08.2011 r.

POIG

Zapytanie ofertowe

Nr 23/POIG.8.1/2011

na:

sprzedaż i dostawę faksu


Złożone przez:
Line Lab Paweł Wolański
ul. Lotników 27
42-202 Częstochowa
NIP: 6861071660
REGON: 152157933


Proszę o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę urządzenia Faks:

Sprzęt powinien być nowy, nie używany i objęty gwarancją. Termin dostawy 2011.08.31.

Proszę o podanie ceny netto z uwzględnieniem kosztów przesyłki do siedziby w Częstochowie.

Kryterium wyboru najniższa cena netto.


Ofertę proszę złożyć w siedzibie zamawiającego lub przesłać na adres zamowienia@linelab.pl podając w tytule numer zapytania.


Termin składania ofert upływa 26 sierpnia 2011 godz. 15.00


Rozstrzygnięcie nastąpi tego samego dnia.


Dodatkowych informacji udziela:

Paweł Wolański

tel. +48 503192016
e-mail: zamowienia@linelab.plTreść zapytania w formacie PDF

Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” realizowanego poprzez Zamawiającego w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

4.2.Monitor dedykowany dla stanowisk graficznych